Sve cijene su u Eurima, ali vi ćete uvijek platiti u kunama.
0